Předpis 12/1948 Sb.

Citace12/1948 Sb.
NázevZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
Částka7 (17. 2. 1948)
Účinnostod 17. 5. 1948, zrušeno dnem 1. 1. 1978
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
869 Vládní návrh zákona o zevním označení přísežné stráže, ur...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
23/1962novelizujeZákon o myslivosti1
102/1963novelizujeZákon o rybářství2
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby3
96/1977rušíZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství4


ISP (příhlásit)