Předpis 61/1964 Sb.

Citace61/1964 Sb.
NázevZákon o rozvoji rostlinné výroby
Částka28 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 9. 1998
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
148 Vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1948novelizujeZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
80/1948rušíZákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě 
6/1949rušíVládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy 
27/1949rušíZákon o mechanisaci zemědělství 
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
188/1950rušíZákon o zdokonalení rostlinné výroby 
17/1951rušíNařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby 
83/1951rušíVládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic 
94/1953rušíVládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 
1/1959rušíVládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 
119/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č.132/1955 Ú.l. 
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
Derogace pasivní
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby1
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2
86/1972novelizujeZákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat3
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství4
132/1989novelizujeZákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat5
115/1995novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů6
91/1996novelizujeZákon o krmivech9
93/1996novelizujeZákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin8
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele7
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů10
156/1998rušíZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)11


ISP (příhlásit)