Předpis 102/1953 Sb.

Citace102/1953 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
Částka59 (31. 12. 1953)
Účinnostod 1. 1. 1954, zrušeno dnem 1. 7. 1961
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
726 Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňují některá ust...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní 
Derogace pasivní
64/1956novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1
60/1961rušíZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku2


ISP (příhlásit)