Předpis 272/2013 Sb.

Citace272/2013 Sb.
NázevZákon o prekursorech drog
Částka105 (10. 9. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
980 Vl.n.z. o prekursorech drog
Navržené změny2 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 272/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
Vztahováno k
458/2013na základěNařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 
54/2014na základěVyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog 
71/2014na základěVyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 
242/2015na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 
326/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog 
438/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb. 


ISP (příhlásit)