Předpis 357/2004 Sb.

Citace357/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
Částka117 (9. 6. 2004)
Účinnostod 9. 6. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
573 Novela z. o zahr. obchodu s voj. materiálem

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 357/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)