Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 45/2001 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

24. 6. 2024, částka 183

183/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

24. 6. 2024, částka 182

182/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

24. 6. 2024, částka 181

181/2024 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním

24. 6. 2024, částka 180

180/2024 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním

24. 6. 2024, částka 179

179/2024 Sb. Zákon o hromadném občanském řízení soudním

21. 6. 2024, částka 178

178/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

21. 6. 2024, částka 177

177/2024 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

21. 6. 2024, částka 176

176/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

21. 6. 2024, částka 175

175/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

21. 6. 2024, částka 174

174/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024, částka 173

173/2024 Sb. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020

20. 6. 2024, částka 172

172/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a opředávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024, částka 171

171/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024, částka 170

170/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024, částka 169

169/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024, částka 168

168/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024, částka 167

167/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024, částka 166

166/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 165

165/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 164

164/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024, částka 163

163/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024, částka 162

162/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18. 6. 2024, částka 161

161/2024 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti

18. 6. 2024, částka 160

160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

18. 6. 2024, částka 159

159/2024 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

18. 6. 2024, částka 158

158/2024 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

18. 6. 2024, částka 157

157/2024 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

17. 6. 2024, částka 156

156/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

17. 6. 2024, částka 155

155/2024 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

17. 6. 2024, částka 154

154/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy

17. 6. 2024, částka 153

153/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

17. 6. 2024, částka 152

152/2024 Sb. Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

13. 6. 2024, částka 151

151/2024 Sb. Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

13. 6. 2024, částka 150

150/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

13. 6. 2024, částka 149

149/2024 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

12. 6. 2024, částka 148

148/2024 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024

12. 6. 2024, částka 147

147/2024 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

12. 6. 2024, částka 146

146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

12. 6. 2024, částka 129

129/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
květen
2728293031  
červen
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
červenec
1234567
891011121314
15161718192021


ISP (příhlásit)