Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 9 (23. června 2022)
č. 8 (14. června 2022)
č. 7 (9. června 2022)
č. 6upravená pozvánka (5. května 2022)
č. 5 (14. dubna 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 9 (23. června 2022)
č. 8 (14. června 2022)

další

Usnesení

č. 37k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 222 (23. června 2022)
č. 36k vládnímu návrhu zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 228 (14. června 2022)
č. 35k harmonogramu výzev Národního plánu obnovy (9. června 2022)
č. 34k účasti členů výboru na konferenci k e-governmentu (9. června 2022)
č. 33žádost na MMR na základě usnesení podvýboru pro regiony v transformaci (9. června 2022)

další

Semináře

Novela stavebního zákona (21. června 2022)

další
ISP (příhlásit)