Hlasování
43. schůze, 13. 12. 2001

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
318 (13. 12. 2001)

Procedurální hlasování
319 (13. 12. 2001)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení
320 - 321 (13. 12. 2001)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - prvé čtení
322 (13. 12. 2001)

51. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení
323 - 326 (13. 12. 2001)

57. Návrh poslanců Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové, Zdeňka Koudelky a Pavla Němce na vydání zákona o registrátorech a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (registrátorský řád) /sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení
327 - 328 (13. 12. 2001)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení
329 - 352 (13. 12. 2001)

60. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení
353 - 354 (13. 12. 2001)

61. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení
355 - 356 (13. 12. 2001)

Procedurální hlasování
357 (13. 12. 2001)

114. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
358 - 360 (13. 12. 2001)

115. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
361 - 362 (13. 12. 2001)

116. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny
363 - 365 (13. 12. 2001)

117. Zpráva vlády k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1493 ze dne 2. března 2001 k Souhrnné zprávě o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 985/
366 (13. 12. 2001)

120. Výroční zpráva Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2000 /sněmovní tisk 1034/
367 (13. 12. 2001)

Procedurální hlasování
368 (13. 12. 2001)


ISP (příhlásit)