Sněmovní tisk 1102
Vládní návrh zákona o advokacii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1102/0 dne 5. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1950).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1102/2, který byl rozeslán 15. 3. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 2170).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 257, dokument 257/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 257/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 257/2 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2002 poslancům jako tisk 1102/3.

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 320, usnesení č. 2302).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 228/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Advokacie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, disciplinární právo, odborná kvalifikace, profesní komora, služební tajemstvíISP (příhlásit)