Usnesení PS č. 2302

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 1102/3/ - vráceného Senátem (9. května 2002)

Související sněmovní tisky

1102 Vládní návrh zákona o advokacii - EU
ISP (příhlásit)