Stenografický zápis 43. schůze, 27. listopadu 2001

(Schůze byla zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Krása
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jaroslav Palas
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Vojtěch Filip


1. Návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Senátor Daniel Kroupa
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda
Senátor Daniel Kroupa
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 694/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Senátor Jiří Stodůlka


3. Návrh zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Jaroslav Palas
Senátor Adolf Jílek
Poslanec Petr Nečas


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 863/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátor Vladimír Kulhánek


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Vlastimil Tlustý
Senátor Milan Balabán


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Josef Jařab


8. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP