Stenografický zápis 43. schůze, 28. listopadu 2001


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský


10. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Drda
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Sehoř


11. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Karel Vymětal


12. Návrh poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 848/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Libor Ambrozek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš


15. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Vojtěch Filip


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb. /sněmovní tisk 621/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Grůza


17. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy /sněmovní tisk 986/ - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Dalibor Matulka


16. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


18. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.21 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip


19. Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 992/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Koháček


20. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec František Vnouček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Vymětal


21. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jan Klas
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec František Ondruš


22. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Libor Ježek


23. Návrh poslanců Václava Exnera a Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kladívko


24. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka, Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1007/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec František Vnouček


25. Návrh poslanců Lucie Talmanové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1011/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


26. Návrh poslanců Josefa Vejvody a dalších na vydání zahrádkářského zákona /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Poslanec Josef Vejvoda
Poslanec Petr Hort
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Petr Hort


27. Vládní návrh zákona o obecně prospěšných bytových družstvech /sněmovní tisk 1016/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Evžen Snítilý


28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP