Stenografický zápis 43. schůze, 29. listopadu 2001


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner


28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Ivan David
Poslanec Bohuslav Sobotka


31. Vládní návrh zákona o vojenských veteránech /sněmovní tisk 1093/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Frank
Poslanec Radim Turek


32. Vládní návrh zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1098/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jitka Kocianová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


41. Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnických povoláních) /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Václav Krása
Poslanec Milan Cabrnoch


42. Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Milady Emmerové, Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha, Lucie Talmanové a Jany Volfové na vydání zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivan David
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Krejčí
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ivan David


43. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně některých zákonů (zákon o zdravotní péči) /sněmovní tisk 1073/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve14.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivan David
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Grüner


44. Vládní návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Vojtěch Filip


45. Vládní návrh zákona o zdravotnických zařízeních a jejich provozování a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner


140. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.07 hodin)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP