Stenografický zápis 43. schůze, 30. listopadu 2001


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Vlček


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1103/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec František Pejřil
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Olga Sehnalová


47. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby) /sněmovní tisk 1104/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Václav Grüner


48. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Ivan Langer


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 1142/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip


53. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


54. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř


55. Návrh poslanců Václava Krásy, Tomáše Teplíka a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Janeček


56. Návrh poslanců Aleny Páralové, Václava Krásy a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vojtěch Filip


58. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Michala Doktora a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech /sněmovní tisk 1051/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka


59. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Oldřicha Vojíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) /sněmovní tisk 1057/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Miloslav Vlček


62. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 1062/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 12.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP