Stenografický zápis 43. schůze, 4. prosince 2001


(Jednání zahájeno ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


15. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Břetislav Petr
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Drda


63. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ladislav Skopal


64. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Karla Kühnla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1109/ - prvé čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Bílý


65. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B /sněmovní tisk 1147/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec František Vnouček
Místopředseda PSP František Brožík


66. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Houzák
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Turek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 17.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.03 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec František Ondruš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Turek


67. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP