Sněmovní tisk 1042
Návrh novely zákona o vynálezech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Václav Krása předložil sněmovně návrh zákona 12. 9. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1042/0 dne 14. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 10. 2001 jako tisk 1042/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1893).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1042/Z.
  • Hospodářský výbor vydal 8. 3. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1042/Z.
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 24. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1042/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 14. 3. 2002 na 47. schůzi zamítnut (hlasování č. 97, usnesení č. 2128).Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Ochrana průmyslového vlastnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutické náklady, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, lék, patent, vynálezISP (příhlásit)