Stenografický zápis 47. schůze, 14. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


20. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Jaromír Talíř


17. Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Libor Ježek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Libor Ježek


34. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Poslanec Martin Starec
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Yvona Jungová


35. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková


36. Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) /sněmovní tisk 1168/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Kvapil


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1234/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Kučera ml.


38. Návrh poslanců Aleny Páralové, Václava Krásy a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Petr Koháček


40. Návrh poslanců Václava Krásy, Tomáše Teplíka a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Hojda


41. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec František Španbauer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Krása
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal


42. Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Michala Doktora a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Aleš Rozehnal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


46. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - druhé čtení

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Ekert


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1243/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


49. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1247/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Jarmila Boháčková


51. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jarmila Boháčková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Frank
Poslanec Martin Kocourek


52. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 1263/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP František Brožík


145. Ústní interpelace

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 16.20 hodin)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Ivana Hanačíková
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP