Stenografický zápis 47. schůze, 13. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 1119/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Martin Kocourek


17. Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Palas


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Libor Ježek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 1146/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Tlustý


21. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Hynek Fajmon


22. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Svoboda


24. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Alena Páralová


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Máče
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek


32. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček


26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Marie Machatá
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Pejřil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Vnouček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Vojtěch Filip


33. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip


34. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP