Stenografický zápis 47. schůze, 12. března 2002

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Mareš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Břetislav Petr
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


1. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 837/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Jarmila Boháčková


2. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


3. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach


4. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Zdeněk Škromach


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 1220/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1221/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Jiří Havlíček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1228/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Josef Krejčí
Poslankyně Alena Páralová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Tom Zajíček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. /sněmovní tisk 1088/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Antonín Macháček


13. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


14. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michael Kuneš
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michal Doktor


15. Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži /sněmovní tisk 1097/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP