Sněmovní tisk 1005
Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Cabrnoch, Milada Emmerová, Miroslav Ouzký, Zdeněk Škromach, Lucie Talmanová, Jana Volfová) předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Cabrnoch Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1005/0 dne 18. 7. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 1005/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, lékař, lékárník, lékařské vzdělávání, lékařský obor, odborná kvalifikace, profesní komora, profesní příprava, zdravotnické povolání, zubní lékařISP (příhlásit)