(17.20 hodin)
(pokračuje S. Němec)

Z těchto důvodů se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu hned v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Payne. S faktickou poznámkou se ale hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, především se omlouvám kolegovi Paynovi, ale hlásil jsem se s faktickou poznámkou dříve, než přistoupil k řečništi.

Kolegyně a kolegové, jsem hluboce přesvědčen, že drtivá většina sněmovny ví, že je tento návrh zákona absurdní. Ví to nakonec i vláda, která upozornila, že je i protiústavní. Nebylo by lépe místo řečnických cvičení hlasovat o návrhu na zamítnutí? (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Musím respektovat přihlášené do diskuse. Slovo má přihlášený pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Dámy a pánové, nebudu opakovat důvody, proč nemůžeme přijímat zákony o jednotlivostech, ale chci se zmínit o tom, že argument, že přijetím takovéhoto zákona bychom se přibližovali k Evropské unii, je argument lichý. Nedivil bych se sice, kdyby Evropská unie měla jednotnou regulaci zahrádek, ale dosud se tak nestalo.

Vynechávám všechny argumenty, které zde zazněly, že zákon zasahuje do občanskoprávních vztahů tím, že zavádí regulované ceny nájemného, že reguluje typ smlouvy na dobu neurčitou, že zakazuje použití jiných smluv, že reguluje výpovědní podmínky smlouvy, ale musím se zmínit o tom, že regulovaná cena byla nejtypičtějším příznakem socialistické ekonomiky. V tomto smyslu je tento návrh zákona významným nakročením zpět k socialismu.

Abych tento svůj pohled demonstroval, musím vyprávět jakýsi příběh. Jeden přítel z USA, který mě navštívil, se chtěl podívat po vlastech českých. Vydali jsme se na výlet do Posázaví. Spatřil tam zahrádkářskou kolonii a velmi upřímně se zeptal, zda u nás mnoho lidí žije v takových slumech, když viděl hemžení zahrádkářů v kolonii. Odpověděl jsem mu, že žádný, že je to národní sport, že naši lidé mají byt ve městě a o víkendech se nastěhují do zahrádkářských kolonií, kde ryjí půdu a pěstují zeleninu. Velice se tomu podivoval a já jsem se musel velice stydět za kulturnost národa.

Jestli bychom měli o něčem uvažovat, pak o transformačních podmínkách, jak zahrádkářské kolonie, které připomínají chudinské čtvrti v rozvojových zemích, změnit na něco estetického, co bude sloužit skutečně veřejnosti a nebude to budit mezinárodní pohoršení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Hlásí se pan poslanec Ransdorf.

Pane poslanče Ransdorfe, omlouvám se, měla jsem zde ještě písemnou přihlášku pana poslance Pešána. Jestli má pan poslanec Ransdorf faktickou poznámku, má přednost.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Mám úplně jinou zkušenost, že se američtí návštěvníci podivovali nad tím, kolik u nás máme bohatých lidí, kteří mají druhé bydlení, což tam není rozšířený zvyk.

Spíše bych se styděl za nekvalifikovanost svého předřečníka, který neví, že v Americe je rozšířeným hnutím tzv. prosumerismus, kdy si lidé snaží vlastními silami vytvářet materiální statky s úmyslem, aby zanechali stopu své vlastní činnosti. Nacházejí v této činnosti sami sebe, na tom není nic špatného.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, pokusím se vyslyšet přání pana kolegy Výborného a nebudu vás unavovat řečnickým cvičením a výběrem různým úsměvných paragrafů, které tam jsou.

Dovolte mi jen potencovat to, co ke smíchu v tomto návrhu zákona není. Myslím si, že převážná většina kolegů si to uvědomuje, že předkládaný zákon poskytuje naprosto nový výklad restitučního zákona o půdě, a to neuvěřitelné tvrzení o legalizaci načerno založených zahrádkářských osad před rokem 1976. Nepřímou novelou je také ohrožen občanský a obchodní zákoník, když se předem určuje, na jak dlouho, a musíme rozumět, že na dobu neurčitou, lze případně stanovit příští dobu nájmu, i to, za kolik lze pozemek pronajmout.

Na závěr říkám, že každý z 21 paragrafů je opravdu perlou a je to odstrašující příklad naprostého právního bezvědomí. Doufám společně se svými kolegy, kteří tady dávali návrh na zamítnutí, ke kterému se připojuji, že Poslanecká sněmovna rozhodne na základě těchto argumentů tak, jak si všichni přejeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi učinit dvě poznámky na své některé předřečníky. Poprosím paní předsedající, kdyby vzkázala panu kolegovi Paynovi, že jsem rád, že i Rakouská republika jde směrem k budování socialismu, protože Rakouská republika má podobný zákon a má tam i přibližné definice, tzn. účelnost zákona. Jestliže tento zákon jde směrem zpět k socialismu, tak říká, že i tato republika půjde k socialismu.

Dále bych chtěl říci, jak zde byla zesměšněna panem poslancem Němcem definice zahradního domku, doporučuji mu, aby se seznámil se stavebním zákonem. Nechť navrhne novelu stavebního zákona, protože i součástí právního řádu vyhlášek ke stavebnímu zákonu byla obdobná definice zahradního domku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych krátce zareagovat na to, co jsme v Poslanecké sněmovně slyšeli.

Návrh tohoto zákona vznikl na základě přání a požadavků Českého zahrádkářského svazu, který sdružuje 150 tisíc členů. Jestliže 150 tisíc členů zahrádkářského svazu nejsou bráni v úvahu, je to věc jen těch, kteří tak vystupují a tak se chovají. Pan poslanec Vejvoda jako člen podvýboru požádal několikrát na podvýboru všechny politické kluby, všechny poslance zemědělského výboru, aby se zúčastnili přípravy tohoto zákona. Je pěkné tady vykřikovat politické fráze, napadat druhé, a neudělat vůbec nic. Myslím si, že by každý, kdo takto zde ve sněmovně vystupoval, měl trochu přemýšlet, než takovéto soudy vyslovuje.

Tento návrh zákona má samozřejmě řadu legislativních chyb, jsou tam i věcné chyby. To při tvorbě zákona, kdy se na něm nepodílejí právníci, se stát může. Myslím si, že tento zákon je pro Českou republiku potřebný, právě tak jako byl potřebný pro Polsko, Slovensko, Německo nebo Rakousko.

Věřím, že sněmovna můj apel vyslyší a propustí tento zákon do druhého čtení. Pokud by měla jiný názor, myslím, že je zde prostor pro možnost přepracování tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP