Stenografický zápis 43. schůze, 12. prosince 2001


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík


85. Návrh poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení

Poslanec František Pejřil
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan David
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Ivan David
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Eva Dundáčková


86. Návrh poslanců Petry Buzkové, Vlastimila Tlustého, Václava Krásy a Zdeňka Škromacha na vydání zákona o poskytnutí záruk České republiky za úvěry na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole /sněmovní tisk 1125/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Ivan David
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Cabrnoch
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


87. Návrh poslanců Libora Krátkého, Petra Koháčka, Aleše Rozehnala, Jana Zahradila, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala, Světlany Navarové a Jany Volfové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Libor Krátký


88. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Brousek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Tom Zajíček
Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vojtěch Filip


89. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1123/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Teplík


90. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 17.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.40 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


131. Vládní návrh rozdělení zbývajících prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě /sněmovní tisk 1126/

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Šustr


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina


36. Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP