Stenografický zápis 43. schůze, 11. prosince 2001


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


104. Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení

Poslankyně Taťána Jirousová


105. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Němec
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Kapoun


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Palas


107. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.10 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Palas


108. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb. /sněmovní tisk 621/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Skopal


112. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Libor Ambrozek
Předseda PSP Václav Klaus


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek


80. Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek


82. Vládní návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 1169/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Kováčik


83. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, o výkonu dohledu nad jejich zadáváním a o změně některých zákonů (zákon o veřejných zakázkách) /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Plachý


84. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP