Stenografický zápis 43. schůze, 7. prosince 2001


(Jednání opět zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus


142. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání opět zahájeno v 11.18 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradil
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Zahradil


143. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k Informaci předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu 5. 12. 2001

Poslanec Bohuslav Sobotka


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Vojtěch Filip


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec František Ondruš
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Ondruš
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec František Ondruš
Poslanec Bohuslav Sobotka


81. Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) /sněmovní tisk 1168/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Alena Páralová


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 1119/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 15.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP