Stenografický zápis 43. schůze, 13. prosince 2001


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vladimír Mlynář
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář


152. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Drda
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Antonín Macháček


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vojtěch Filip


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1140/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová


51. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Předseda PSP Václav Klaus


57. Návrh poslanců Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové, Zdeňka Koudelky a Pavla Němce na vydání zákona o registrátorech a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (registrátorský řád) /sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


60. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michael Kuneš


61. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Antonín Macháček


114. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


115. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny

Poslanec Jan Vidím


116. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


117. Zpráva vlády k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1493 ze dne 2. března 2001 k Souhrnné zprávě o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 985/

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Milan Urban


120. Výroční zpráva Rady České televize o hospodaření České televize za rok 2000 /sněmovní tisk 1034/

Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová


113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Vlasta Parkanová
Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP