Stenografický zápis 43. schůze, 14. prosince 2001


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec František Pejřil
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Antonín Macháček
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Petr Hort
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.20 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka


38. Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře /sněmovní tisk 1100/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Libor Ježek


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Libor Ježek


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 1146/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Miroslava Němcová


141. Žádost ministra financí o zpřístupnění spisů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB vzniklých její činností

Ministr financí ČR Jiří Rusnok


118. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2001 /sněmovní tisk 997/

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 13.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.59 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Papež


119. Zabezpečení finančních prostředků v rámci Programu protipovodňové prevence (329 060) na léta 2002-2005 a způsob využití finančních prostředků k nápravě povodňových škod z účtu státních finančních aktiv /sněmovní tisk 1124/

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslankyně Olga Sehnalová


121. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 /sněmovní tisk 1064/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec František Vnouček


122. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002 /sněmovní tisk 1074/

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jiří Drda


137. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2002 /sněmovní tisk 1037/

Poslanec Bohuslav Sobotka


123. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1089/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Milada Emmerová


124. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1114/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec František Ondruš
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jaroslav Štrait


125. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 /sněmovní tisk 1115/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank


132. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1137/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 15.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP