Stenografický zápis 43. schůze, 18. prosince 2001


(Jednání zahájeno ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Václav Krása
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ivan Pilip
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.31 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


154. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2002, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 1136/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Místopředseda PSP František Brožík


144. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Pavel Němec
Senátor Karel Korytář
Poslanec Bohuslav Sobotka


150. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/3/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Senátor Karel Korytář


145. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizací a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Senátor Jaroslav Šula


146. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Václav Exner


147. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 951/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Stanislav Němec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Senátor Mirek Topolánek
Poslanec Vladimír Laštůvka


149. Návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Senátor Vladimír Schovánek


151. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/3/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Milan Zuna
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze byla přerušena v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP