Stenografický zápis 43. schůze, 19. prosince 2001


(Schůze opět zahájena ve 13.50 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


153. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení

Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Drda
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Jiří Drda
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Drda
Poslanec František Chobot
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Bohuslav Sobotka


125. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 /sněmovní tisk 1115/

Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloš Titz


113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí

Poslanec Cyril Svoboda


132. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1137/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart


126. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2001 /sněmovní tisk 1120/

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek


127. Výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 2000 a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1013/

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Jiří Rusnok


129. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2001) /sněmovní tisk 1130/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


130. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 2001 /sněmovní tisk 1131/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


138. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 /sněmovní tisk 1094/

Poslanec Cyril Svoboda


134. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 /sněmovní tisk 981/

Poslanec Josef Ježek


135. Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 982/

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Josef Ježek


136. Doplnění k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 2000

Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík


133. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 2001

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze ukončena v 16.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP