Sněmovní tisk 1049
Návrh zákona o registrátorech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Výborný, Eva Dundáčková, Zdeněk Koudelka, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Výborný Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1049/0 dne 19. 9. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2001 jako tisk 1049/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rejstřík obchodní

Deskriptory EUROVOCu: obchodní právo, právnická profese, pravomoc výkonné moci, struktura státní správyISP (příhlásit)