Hlasování
43. schůze, 19. 12. 2001

153. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení
543 - 580 (19. 12. 2001)

Procedurální hlasování
581 (19. 12. 2001)

125. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 /sněmovní tisk 1115/
582 (19. 12. 2001)

113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí
583 (19. 12. 2001)

132. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1137/
584 (19. 12. 2001)

126. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2001 /sněmovní tisk 1120/
585 - 586 (19. 12. 2001)

127. Výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 2000 a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1013/
587 - 588 (19. 12. 2001)

129. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2001) /sněmovní tisk 1130/
589 (19. 12. 2001)

130. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 2001 /sněmovní tisk 1131/
590 - 592 (19. 12. 2001)

138. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2001 do 30.6.2001 /sněmovní tisk 1094/
593 (19. 12. 2001)

134. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 /sněmovní tisk 981/
594 (19. 12. 2001)

135. Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 982/
595 (19. 12. 2001)

136. Doplnění k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 2000
596 (19. 12. 2001)

133. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 2001
597 (19. 12. 2001)


ISP (příhlásit)