Sněmovní tisk 982
Zpráva o výsledcích hosp. Čes. rozhlasu za rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999

Autor: Rada Čes. rozhlasu

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtuISP (příhlásit)