Usnesení PS č. 2000

ke Zprávě o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 982/ (19. prosince 2001)

Související sněmovní tisky

982 Zpráva o výsledcích hosp. Čes. rozhlasu za rok 1999
ISP (příhlásit)