Hlasování
43. schůze, 6. 12. 2001

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
192 - 193 (6. 12. 2001)

103. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - třetí čtení
194 - 218 (6. 12. 2001)

Procedurální hlasování
219 - 223 (6. 12. 2001)


ISP (příhlásit)