Sněmovní tisk 969
Vl. návrh zák. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 969/0 dne 14. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1648).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/2, který byl rozeslán 19. 10. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 241, usnesení č. 1786).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/3, který byl rozeslán 29. 11. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 352, usnesení č. 1954).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 8. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 167, dokument 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 8. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2002 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 167/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 1. 2002 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 1. 2002 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 167/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2002.

Zákon vyhlášen 29. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 15 pod číslem 37/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, parlamentní volby, volební právoISP (příhlásit)