Sněmovní tisk 1140
Vládní návrh zákona - trestní řád - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1140/0 dne 6. 11. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1951).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1140/2, který byl rozeslán 14. 3. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 269, usnesení č. 2171).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 258, dokument 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 200/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hraniční kontrola, právní spolupráce, Schengenská dohoda, trestný činISP (příhlásit)