Organizační výbor
Usnesení č. 476 (15. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

905 Návrh novely zákona o státních svátcích

1107 Návrh zákona o platu a odměně

1108 Návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu

1109 Návrh Ústavy České republiky

1110 Návrh novely zákona o odpadech

1116 Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech

1118 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality

1122 Návrh novely trestního zákona a zák. o přestupcích

1123 Návrh zákona o pozemních komunikacích

1125 Návrh zák. na záruky ČR na rekonstrukci FN v Motole

1129 Protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob

1136 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2002

1137 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2000

1138 Dohoda mezi ČR, PR a SR o mnohonárodní brigádě

1140 Vládní návrh zákona - trestní řád - EU

1142 Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řádu

1146 Vl. návrh zák. o obecně prospěšných společnostech

1147 Vládní návrh zákona o úvěru na financ. českých dálnic B

1148 Vl. návrh zákona o ochraně stát. hranic - EU

1149 Vl. zák. o vývozu kulturních statků z celního území ES - EU

1150 Vládní návrh školského zákona - EU

1151 Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

1152 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

1153 Smlouva mezi ČR a Italskou r. o sociálním zabezpečení

1154 Vládní návrh zákona o služebním poměru přísušníků - EU

1155 V. zák. souv. s přijetím zák. o služ. poměru přísluš. - EU

1156 Vládní návrh zákona o obcích

1157 Vládní návrh zákona o krajích

1158 Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze

1159 V. zák. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1161 Vládní návrh zák. o vymezení hranic krajů

1162 V. zák. o úřednících územních samospráv. celků - EU

1163 Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím

1164 Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR - EU

1165 Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

1166 Vládní návrh zákona o platu představitelů státní moci

1167 Vl. zák. o platu soudců, související zákony

1168 Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě

1169 Vládní návrh zákona o obchodu s lesními dřevinami - EU

1170 Vládní návrh zákona o veřejných zak. - EU
ISP (příhlásit)