Sněmovní tisk 1017
Vl. zák. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezletilost, soud pro mladistvé, trestní odpovědnost, trestní stíhání, vězeňský režim, zločinnost mládežeISP (příhlásit)