Hlasování
17. schůze, 22. 10. 1999

65. Návrh poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
274 - 276 (22. 10. 1999)

66. Návrh poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
277 - 279 (22. 10. 1999)

172. Vládní návrh na prodloužení účasti jednotek Armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 391/
280 - 281 (22. 10. 1999)

173. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem cizích vojsk na území České republiky /sněmovní tisk 392/
282 (22. 10. 1999)

172. Vládní návrh na prodloužení účasti jednotek Armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 391/
283 - 286 (22. 10. 1999)

173. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem cizích vojsk na území České republiky /sněmovní tisk 392/
287 - 299 (22. 10. 1999)

136. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení
300 - 323 (22. 10. 1999)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení
324 (22. 10. 1999)

88. Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
325 (22. 10. 1999)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
326 - 327 (22. 10. 1999)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - prvé čtení
328 - 329 (22. 10. 1999)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
330 - 333 (22. 10. 1999)

99. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
334 - 336 (22. 10. 1999)

185. Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1998 /sněmovní tisk 290/
337 - 340 (22. 10. 1999)

186. Dodatek k Informaci obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/2
341 (22. 10. 1999)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
342 - 346 (22. 10. 1999)


ISP (příhlásit)