Sněmovní tisk 323
Vládní návrh zákona o licenčním řízení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 25. 8. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 323/3, který byl rozeslán 21. 1. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 757).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 185, dokument 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 185/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 28. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 62/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dovozní povolení, hospodářský výsledek zemědělství, obchodní politika, protekcionismus, vývozní povoleníISP (příhlásit)