Hlasování
17. schůze, 21. 10. 1999

52. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
169 - 170 (21. 10. 1999)

Procedurální hlasování
171 - 172 (21. 10. 1999)

140. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - třetí čtení
173 - 176 (21. 10. 1999)

141. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení
177 - 197 (21. 10. 1999)

142. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení
198 - 209 (21. 10. 1999)

143. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
210 - 217 (21. 10. 1999)

144. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení
218 - 221 (21. 10. 1999)

145. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - třetí čtení
222 - 227 (21. 10. 1999)

148. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
228 - 229 (21. 10. 1999)

Procedurální hlasování
230 - 231 (21. 10. 1999)

147. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení
232 (21. 10. 1999)

Procedurální hlasování
233 (21. 10. 1999)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
234 - 236 (21. 10. 1999)

133. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - třetí čtení
237 (21. 10. 1999)

135. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení
238 - 240 (21. 10. 1999)

Procedurální hlasování
241 - 242 (21. 10. 1999)

62. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení
243 (21. 10. 1999)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
244 - 246 (21. 10. 1999)

166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení
247 - 262 (21. 10. 1999)

Procedurální hlasování
263 - 264 (21. 10. 1999)

63. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení
265 - 267 (21. 10. 1999)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
268 - 270 (21. 10. 1999)

67. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
271 (21. 10. 1999)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
272 - 273 (21. 10. 1999)


ISP (příhlásit)