Hlasování
17. schůze, 12. 10. 1999

Procedurální hlasování
1 - 23 (12. 10. 1999)

1. Informace o nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno usnesení Poslanecké sněmovny č. 242 ze dne 2. dubna 1999
24 - 25 (12. 10. 1999)

2. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
26 - 29 (12. 10. 1999)

6. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení
30 - 31 (12. 10. 1999)

7. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení
32 - 33 (12. 10. 1999)

8. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení
34 - 35 (12. 10. 1999)

Procedurální hlasování
36 (12. 10. 1999)

12. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
37 (12. 10. 1999)


ISP (příhlásit)