Sněmovní tisk 325
Novela trestního zákona (nepromlčitelnost zločinu komunismu)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Petr Mareš, Karel Kühnl, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 26. 8. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 1999 jako tisk 325/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 455).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 325/3, který byl rozeslán 30. 11. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 624).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 136, dokument 136/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 1999 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 136/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 9. 12. 1999 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 136/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 327/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, komunismus, lidská práva, náboženská diskriminace, ochrana práv a svobod, politická diskriminace, trestný čin proti lidskostiISP (příhlásit)