Hlasování
17. schůze, 11. 11. 1999

192. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)- legislativní nouze /sněmovní tisk 400/ - zkrácené jednání
778 - 782 (11. 11. 1999)

32. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení
783 - 785 (11. 11. 1999)

183. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 312/
786 (11. 11. 1999)

181. Informace o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 /sněmovní tisk 277/
787 - 792 (11. 11. 1999)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - třetí čtení
793 - 892 (11. 11. 1999)


ISP (příhlásit)