Sněmovní tisk 400
Novela zákona o povinném ručení za vozidla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25770400/0 dne 2. 11. 1999.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 11. 1999.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 11. 1999 na 17. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 599).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 1999 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 11. 1999 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 11. 1999 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 115/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 307/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství, Pojištění, Policie, Služby zpravodajské, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, povinné pojištění, tajná službaISP (příhlásit)