Hlasování
17. schůze, 9. 11. 1999

Procedurální hlasování
574 - 578 (9. 11. 1999)

164. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení
579 - 620 (9. 11. 1999)

165. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení
621 - 628 (9. 11. 1999)

158. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení
629 - 634 (9. 11. 1999)

160. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení
635 - 640 (9. 11. 1999)

161. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - třetí čtení
641 - 653 (9. 11. 1999)

162. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - třetí čtení
654 - 655 (9. 11. 1999)

163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení
656 - 657 (9. 11. 1999)

168. Změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
658 (9. 11. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
659 (9. 11. 1999)

176. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 311/
660 - 661 (9. 11. 1999)

180. Změna použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999 /sněmovní tisk 362/
662 - 663 (9. 11. 1999)

182. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 305/
664 (9. 11. 1999)

Procedurální hlasování
665 (9. 11. 1999)

189. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1999 do 30.6.1999 /sněmovní tisk 389/
666 (9. 11. 1999)

184. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1999 /sněmovní tisk 326/
667 (9. 11. 1999)

187. Přepracovaná Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 328/
668 - 669 (9. 11. 1999)

188. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 324/
670 (9. 11. 1999)


ISP (příhlásit)