Sněmovní tisk 261
Vládní návrh zákona souvis. s zák. o soc.-právní ochraně d.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Volfová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 379).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/4, který byl rozeslán 27. 10. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 574).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 131, dokument 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák), Ústavně-právní výbor, Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 131/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 131/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 131/5 (schvaluje).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 131/6.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 360/1999 Sb.Související tisk: 260 (Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí).


Hesla věcného rejstříku: Mládež

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, legislativa sociálního zabezpečení, ochrana dítěte, práva dítěte, rodinné právoISP (příhlásit)