Sněmovní tisk 229
Návrh novely zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 17. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 6. 1999 jako tisk 229/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 229/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 229/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 702).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
  Prezident zákon nepodepsal a 3. 2. 2000 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 229/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 229/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 789).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 37/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, místní daň, místní orgány státní správy, nakládání s odpadem, obec, odpad, odpad z domácností, právní předpisy místní správy, samosprávná obec, vyhláškaISP (příhlásit)