Sněmovní tisk 231
Návrh zákon o mimosoudních rehabilitacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 231/0 dne 17. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 1999 jako tisk 231/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Michael Kuneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6., 2. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 367).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 231/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 578).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 128, dokument 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 24. 11. 1999 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 128/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 1999 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 351/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rehabilitace

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, odškodnění, správní formalityISP (příhlásit)