Sněmovní tisk 316
Vládní návrh zákona o komoditních burzách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 316/0 dne 23. 8. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 521).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 1. 2000 na 21. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 704).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 152, dokument 152/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 152/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 152/2 (doprovodné usnesení).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 2. 2000 poslancům jako tisk 316/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 2. 2000 poslancům jako tisk 316/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 172, usnesení č. 839).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 70/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Burzy, Papíry cenné

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, inzerování zboží, obchodní pravidla, zbožová burzaISP (příhlásit)