Sněmovní tisk 149
Návrh zákona o poskytování dotací soukr. školám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Mareš, Walter Bartoš) předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mareš Petr a Walter Bartoš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 8. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 1999 jako tisk 149/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 104, dokument 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 104/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 306/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: mateřská škola, soukromé školství, státní podpora, výchovně vzdělávací zařízeníISP (příhlásit)